Sư phụ có bệnh – Chương 2

Chương 2

Ba trăm năm trước là thời ta còn chưa sinh ra. Ta thật sự hoàn toàn không biết gì về thời đại này. (more…)

Sư phụ có bệnh – Chương 1

Chương 1

Ta sống dưới núi Thương Lam từ nhỏ, ta hiểu rất rõ núi Thương Lam ngàn dặm. Ta biết núi Thương Lam có mấy vạn khe suối khe sông, tất cả đều chảy về hồ Linh Kính sâu không thấy đáy. Ta cũng biết phái Thương Lam có một truyền thuyết, truyền rằng dưới đáy hồ phong ấn một đại ma đầu gây họa cho thiên hạ ba trăm năm trước, ta còn biết phong ấn đại ma đầu là một linh kính dưới đáy hồ, nếu lấy kính đi, đại ma đầu sẽ phá được phong ấn, trở lại Tam giới, nguy hại chúng sinh. (more…)

Sư phụ có bệnh – Mở đầu

Sư phụ có bệnh

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương (more…)

Sư phụ ức chế – Vĩ thanh

Vĩ thanh

Thế giới trắng xóa một mảng, ta không biết lúc nào mình mới có thể tỉnh lại. (more…)

Sư phụ ức chế – Chương 6

Chương 6

Thần châu nổi lên ba đại ma đầu, đều do ta dạy dỗ.
Đám hậu bối trong phái Không Linh thương nghị rất lâu, cuối cùng mời ta đến mở hội nghị, khéo léo nói rằng không mong Không Linh có thêm tiên nhân, chỉ mong từ nay về sau ta đừng nhận đồ đệ nữa. (more…)

Sư phụ ức chế – Chương 5

Chương 5


Thiên Cổ bị người đời gọi là ma đầu, thật ra nó chẳng làm gì hết, nhưng vì ma lực của nó tăng vọt, khiến chướng khí trong thiên hạ gia tăng, yêu tà hoành hành, mọi người bèn gán cho nó danh ma đầu. (more…)

Sư phụ ức chế – Chương 4

Chương 4


Ta không biết cụ thể Nguyệt Lão Hồng làm sao kéo Thiên Cổ vào Ma đạo. Nhưng đại khái có thể tưởng tượng được, nhất định cô ta đã dùng những lời lẽ như là Tiên môn vô tình, sư phụ ngươi bạc nghĩa để Thiên Cổ sinh lòng oán hận, sẩy chân lầm đường. (more…)

Sư phụ ức chế – Chương 3

Chương 3


Thiên Cổ bị bắt đi là vì ta ngự kiếm rời khỏi Không Linh, để lại tiên khí mênh mông khiến ba vạn đệ tử đều biết ta đã tỉnh. (more…)

Sư phụ ức chế – Chương 2

Chương 2


Trước đó lúc ta thu nhận Thiên Chỉ nhập môn đã truyền cho nó một trăm năm tu vi, tuy cũng không nhiều, nhưng ta phải tu hành mấy chục năm mới có thể hoàn toàn hồi phục nguyên khí. (more…)

Sư phụ ức chế – Chương 1

Chương 1


Khi ta sống đến lúc chẳng buồn đếm tuổi nữa, sư đệ cuối cùng của ta cũng cưỡi hạc về Tây, ta tiễn đưa xong, quay đầu nhìn lại, trước cửa núi phái Không Linh đệ tử quỳ đầy chín ngàn bậc thang, trong số đó, ngay cả đồ đệ của sư đệ cũng đã tạ thế không ít, mười người thì hết chín người phải gọi ta là Thái sư tổ bà bà rồi. (more…)

%d bloggers like this: