Hầm thịt kế – Thông báo

Do yêu cầu của NXB nên mình phải khóa những chương truyện Hầm thị tkế (Trầm hương tuyết) đã đăng, sau khi xuất bản 1 tháng mới được mở lại, các bạn thông cảm nhé, nếu cần đọc thử trước các bạn có thể vào fanpage của Pavicobooks. 🙂

Hầm thịt kế – Chương 75 + Thông báo

Chương 75: Không gặp

Viên Thừa Liệt đứng ở cửa cung kính thi lễ với Mộ Dung Tuyết: “Nương nương vạn phúc.” (more…)

Protected: Hầm thịt kế – Chương 74

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Hầm thịt kế – Chương 73

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Hầm thịt kế – Chương 72

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Hầm thịt kế – Chương 71

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Hầm thịt kế – Chương 70

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Hầm thịt kế – Chương 69

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Hầm thịt kế – Chương 68

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Hầm thịt kế – Chương 67

This content is password protected. To view it please enter your password below:

%d bloggers like this: