Vương phi trở về – Ngoại truyện – Phần 3

Yêu nghiệt thích đánh cờ – Phần 3 (còn tiếp)

“Ai đó?” Hai người vừa bước vào sân, bên trong bèn truyền ra tiếng nói lạnh lùng, giọng điệu không vui. (more…)

Vương phi trở về – Ngoại truyện – Phần 2

Yêu nghiệt thích đánh cờ – Phần 2

Nhạn Sơ rất bất ngờ, nghiêng tai nghe kĩ trong chốc lát rồi nói: “Là Chân phu tử đang gọi, xảy ra chuyện gì rồi sao?” (more…)

Vương phi trở về – Ngoại truyện – Phần 1

Yêu nghiệt thích đánh cờ – Phần 1

“Nhạn Sơ cô nương, đây là tiền tháng này, chưởng quầy chúng tôi có nói thuốc đó mỗi loại thêm hai trăm viên nữa.” (more…)

%d bloggers like this: